© 2014 гр. Карлово, ул. “Яне Сандански” №1, тел.: 0335 / 94663, 94664, e-mail: pgjptkarlovo@abv.bg Портфолио на ПГ по жпт “Христо Смирненски” гр.Карлово За осигуряването на конструктивен диалог и обмен на информация, идеи и практики и те да достигат до своя потребител, е необходим общ, единно разбируем професионален език. Доказано ефективен инструмент за целта е институционалното портфолио. Ползата от него за нашите потребители е в следните три посоки: Да представи гимназията, нейната история, дейност и развитие; Да гарантира идентичността и разпознаваемостта на ПГ по железопътен транспорт; Да представи доказателствен материал за добрата педагогическа практика и качество на предоставените услуги. Институционалното портфолио на ПГ по жпт "Христо Смирненски" - Карлово се композира във взаимосвързани рубрики. Същевременно всяка от тях има своя относителна самостойност - позволява потребителят да ползва в даден момент рубрика според конкретните си предпочитания. Управленската стратегия и програма на ПГ по жпт "Христо Смирненски" - Карлово включват институционална откритост, диалогичност и прозрачност на дейността на гимназията. Портфолиото на ПГ по жпт "Христо Смирненски" - Карлово документира историята, мисията, визията и стратегията на развитие на институцията. То е динамично, отворено и ще бъде допълвано.